บริการออนไลน์ สามารถเรียกดูค่าใช้บริการโทรศัพท์และชำระเงินออนไลน์ (e-Pay), ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice), บริการขอใช้บริการของ ทีโอที (e-Service) และจำหน่ายรหัส TOT prepaid (e-Code) แบบง่าย ๆ ที่ทำให้ผู้ใช้งานสะดวกและมั่นใจ โดยที่ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ฟรี! ค่าธรรมเนียม ที่ http://www.toteservice.com

 1. สามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่มีวันหยุด (7 วัน ตลอด 24 ชม.) 
 2. สามารถใช้บริการได้ทุกที่ ที่มีอินเทอร์เน็ต
 3. สะดวก ประหยัดเวลา, ค่าใช้จ่าย และปลอดภัย  ในการเดินทางและใช้บริการ
 4. หมดกังวลในเรื่องการถูกตัดสายโทรศัพท์  ด้วยบริการเรียกดูยอดค้างชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์           
 5. ตรวจสอบวันครบกำหนดการชำระ และสถานภาพการใช้บริการ
 6. เลือกชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตามความสะดวก ด้วยช่องทาง ดังนี้
  • การหักผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์  ยูโอบี และกรุงศรีอยุธยา
  • หักผ่านบัตรเดบิทและบัตรเครดิต (Visa Card & Master Card) ของทุกธนาคาร
 7. สามารถเรียกดู จัดพิมพ์ รวมถึงสามารถนำใบแจ้งค่าใช้บริการไปชำระผ่านช่องทาง ของทีโอทีได้

 1. เข้าที่เว็บไซต์ www.toteservice.com
 2. เลือกหัวข้อลงทะเบียน  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียน
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้บริการ :  ชื่อ – สกุล,  วันเดือนปีเกิด, เพศ, หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
 4. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ :  ที่อยู่,  หมายเลขโทรศัพท์, โทรสาร, มือถือ และ e-mail
 5. ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน :  กำหนด Username  และ Password  ด้วยตัวเอง
 6. ลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์ที่ต้องการสอบถามค่าใช้บริการ และชำระค่าบริการ

สำหรับผู้ใช้บริการที่ผ่านการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว จะได้รับชื่อผู้ใช้บริการ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ในการ login เข้าสู่บริการชำระเงินออนไลน์ โดยประกอบด้วยบริการดังนี้

 1. บริการชำระเงินออนไลน์ (e-Pay) ประกอบด้วย
  • บริการสอบถามยอดค่าใช้บริการโทรศัพท์
  • บริการชำระเงินออนไลน์
 2. บริการใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์  (e-Invoice)
 3. บริการขอใช้บริการของทีโอที (e-Service)
 4. จำหน่ายรหัส  (e-Code)

ชำระเงินออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วย  2 ช่องทางดังนี้

 1. หักเงินผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์  ยูโอบี และกรุงศรีอยุธยา
 2. หักเงินผ่านบัตรเดบิทและบัตรเครดิต (Visa Card & Master Card) ของทุกธนาคาร